venko_self.pngПрез годните срещнах много стойностни хора, които ми помогнаха, които уважавам и на които дължа много. Така се случи, че докато се местех от град в град и от държава в държава, загубих връзка с много от тях. Поради това реших да създам този сайт, чрез който вие, приятели, да можете да научите повече за мен, надявам се, и аз за вас.